Rezanje povraea sennika

Drobilica povræa nije oprema potrebna u privatnoj kuhinji i svakako je vrlo potrebna. Svako kuæanstvo zna da je naporno rezati povræe cijelo vrijeme, pogotovo ako pripremate veliku salatu za obiteljsko okupljanje. U ovom sluèaju, posebno vrijedi doæi do rezaèa, koji æe vam pomoæi pripremiti obroke ne za posebne prigode, nego vi¹e na dnevnoj bazi.

Spartanol

Drobilica nije osobito va¾an ureðaj i neæe zauzeti cijeli vrh, pa èak i ljudi koji se nalaze u palaèama ili stambenim zgradama mogu odluèiti kupiti drobilicu. Stroj sijeèe i usitnjava povræe i proizvode, a za minutu mo¾emo napraviti voænu salatu za obitelj, bez da se umorimo od toènog rezanja na male komadiæe. Neke tvrtke takoðer nude modele koji ne samo da usitnjavaju povræe, nego i gnjeèe led. Ako ne volimo uzimati led, ova æe zvijezda zasigurno biti korisna. Vrijedi ulo¾iti ne¹to vi¹e novca u prikladnije modele koji hakiraju ne samo povræe i voæe, nego i na primjer ora¹aste plodove, koji mogu biti savr¹ena dopuna svim salatama. Neki rezaèi su iznad funkcije izrade sokova. Vrlo je po¾eljno jer redovito pijani sokovi od svje¾e iscijeðenog voæa imaju pozitivan uèinak na poljsko zdravlje i dodaju da imamo visok, blistav izgled. Takozvani "zeleni sokovi", sredstva za koje pravimo povræe ili zeleno voæe. Napravit æemo ukusne kompozicije koristeæi kale, kru¹ke, gro¾ðe, kivi, pa èak i celer. Crusher iz serije mo¾e se koristiti za izradu salate za veèeru, koristeæi rajèice, krastavce, Peking ili rimsku salatu i rotkvice. Takoðer mo¾emo napraviti cijeðeni sok od mrkve (pod uvjetom da imamo stvarno veliki model mlinca, jer su mrkve posebno zdrave i dostupni modeli se ne mogu nositi s njim. ©to je dobro, mo¾emo i sjeckati krumpir za palaèinke od krumpira.