Pyly leden

U uredu u kojem kažu prašina, tekućine, plinovi ili zapaljive pare, i nema određenih zona koje bi mogle biti potencijalno eksplozivne, treba pripremiti sveobuhvatni dokument pod nazivom procjena rizika od eksplozije.Treba imati na umu da je obveza poslodavca da označi zone opasnosti od eksplozije.

Osim toga, načelo paragrafa 37. 1. Uredba ministra za privatne poslove i brigu od 7. lipnja 2010. o zaštiti od požara zgrada, drugih zgrada i lokaliteta (OJ.10.109.719, također na točkama kada i susjedna područja gdje se proizvode, skladište, skladište ili gdje se mogu postići zapaljive tvari ili gdje se mogu postići smjese koje mogu izazvati eksploziju, provodi se procjena rizika od eksplozije.U ovoj procjeni, apsolutno je potrebno naznačiti prostorije koje su u opasnosti od eksplozije. U stanovima i na otvorenim prostorima moraju se odrediti odgovarajuće zone eksplozije. Treba pripremiti grafičku dokumentaciju koja sadrži klasifikaciju i čimbenike koji mogu dovesti do eksplozije.

Procjenu opasnosti od eksplozije treba pretpostaviti u skladu s primjenjivim europskim standardima, među kojima treba spomenuti, između ostalog:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplozivne atmosfere. Sprječavanje brze i eksplozivne zaštite.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Gasna eksplozivna atmosfera.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere koje sadrže zapaljivu prašinu,• Tehnički standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinske mreže. Analiza i davanje eksplozivnih zona.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, odabir i montaža električnih instalacija"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Svojstva materijala u pogledu klasifikacije plinova i para - Metode ispitivanja i tabelarni podaci"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahtjevi za osiguranje i dodavanje sekundarnih baterija.,