Modna revija na engleskom jeziku

U modernoj suboti zavr¹io je show najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao najveæi broj gledatelja koji su planirali vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Emisija je izraðena na najstro¾i naèin i zbroj se odvijao bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U njihovoj su umjetnosti kori¹tene samo svakodnevne i prozraène tkanine s dobrim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u kolièini kreiranom kukièanih. Meðu njima su bili odu¹evljeni èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za toplu odjeæu dizajneri za ¾ene, meðu ostalim i tkane kape s visokim brimmedom, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon predstave, aukcija lijepe vjenèanice pripremljena je i za trenutnu priliku. Haljina je prodana osobi koja bi ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, mnoge su odjeæe iz najpopularnije kolekcije takoðer bile na aukciji. Dohodak od te prodaje dat æe se obiteljskoj kuæi. Potrebno je naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razne dobrotvorne i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici veæ su vi¹e puta spasili na¹e proizvode za prodaju, a kao prodajni materijal èak je posjetio jednu od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi u trgovine veæ poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da ime planira uspostaviti poslovanje na raèunalu u kojem æe biti prikazane zbirke koje nisu u stacionarnim trgovinama.Na¹a vlastita tvrtka za odjeæu je jedinstvena meðu najpotpunijim proizvoðaèima odjeæe u tu svrhu. U svakom svijetu postoje neke tvornice. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u pro¹losti najvi¹e od svih najatraktivnijih krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme, ime èini zbirke u skladu s poznatim poljskim dizajnerima. Pokazalo se da su ove kolekcije zaista cijenjene, da su prije poèetka trgovine spremne u cijelim redovima od zasebnog jutra. Ove zbirke idu istog dana.Uspjesi ove ustanove veæ dugi niz godina u¾ivaju veliki ugled meðu klijentima, kako u svijetu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominje same nagrade koje je dobila, a koje koriste dobit najveæu cijenu.

Pogledajte na¹u trgovinu: Jednokratna odjeæa