Mijenjanje izgleda vrata

Green Coffee 5K

S porastom proljeæa, mnogi ljudi brinu o promjenama koje najvi¹e utjeèu na vanjski izgled. Èak i male izmjene pozitivno utjeèu na poljski stav i samopo¹tovanje, pa se o njima vrijedi odluèiti. Metamorfoza mo¾e raditi u boji kose, o¹trim rezovima ili vrlo atraktivnim ekstenzijama kose. Prirodna kosa jer ne izgleda uvijek savr¹eno. Neadekvatna njega, èesti kozmetièki tretmani ili bojenje èine ih rijetkim, dosadnim, starim i krhkim.

Prirodni rast kose dugotrajan je proces, ali za nekoliko sati mo¾emo garantirati uèinak duge, jake i odreðene kose zahvaljujuæi piæu u njihovom stilu. Mo¾emo, izmeðu ostalog, razlikovati keratin i mikroring. Koje su razlike izmeðu dva tretmana? Ekstenzije kose metodom keratina raèunaju se na povezivanje vlakana zavr¹enih s keratin skalama s prirodnom kosom. Osim toga, keratin u ko¾i mo¾e se èak kombinirati s krhkom, suhom ili o¹teæenom kosom jer ima regenerativna svojstva. Meðutim, prièvr¹æivanje traka kose metodom mikroringa provodi se pomoæu malih metalnih prstenova. Obje tehnike se vrlo precizno sastaju i posveæene su ¾enama koje planiraju postiæi efekt lijepe, moderne i samo nove frizure u samo nekoliko sati.

Teèaj za predtretman kose je kljuè kada se radi o profesionalnom tretmanu. Koristi mogu imati i frizeri i ¹minkeri koji planiraju pro¹iriti svoje usluge ili osobe koje stvaraju gore navedeno mjesto s drugim profesionalnim radom. Osim praktiènog dijela potrebno je razviti i pitanja koja se odnose na pravilno pripremljene savjete za mikroringe i keratin, strukturu kose, plan i model prirodne kose, razlièite metode produ¾enja i zadebljanja kose, te indikacije i kontraindikacije za pisanje razmatranih tretmana.Osim toga, teoretski dio æe nas obogatiti potrebnom kompetencijom i savjetima iz dobro pripremljenog proizvodnog pogona i klijenta, detaljnim materijalima i priborom za voðenje kose, tijekom cijelog postupka, i dobrom njegom prièvr¹æene kose i njihovim dovoðenjem.