Ee ljanje frizura

Moja neæakinja posebno voli igrati se s kosom, mo¾ete je milovati danima, ai takoðer je isprati. Oèigledno je apsorbirana u njoj, da se u ¾elji da sve izgleda savr¹eno, mo¾e se rasporediti jedna pletenica ¹est puta, u bilo koje vrijeme prièvrstiti pribor za kosu ili umetnuti kopèe za kosu. On im visoko cijeni nastupe i izvedbu. Njezina recentna kreacija, Princesses Joker, bila je dodatno zabavna i trebala joj je savr¹enu frizuru i haljinu. Nakon kontakta, majka ju je upetljala s nekoliko pletenica s lukovima prièvr¹æenim za njih. Onda je ova divna djevojka rekla ne, ne, ne jo¹ jednom. Zapravo, ja æu to uèiniti u stanovima .... da je poèelo. Èetrdeset pet minuta overclockanja i njihovo modeliranje. Izgledala je predivno kao jedina princeza. Ali kad ostane s princezama, brzo se predomislila. To ne znaèi da je pro¹lo oko dva sata od poèetka pripreme za izvedbu. Neoèekivano ... potpuno je promijenila viziju, dok je u njenom govoru zvuèala gotovo toliko "nieeee, ne sviða mi se, ne sjeæam se ni¹ta u princezi, ¹to joj je visoko podreðeno". Upitala je novu frizuru, kosu vezanu za izgradnju napunjene koke. Jer, kao ¹to sam napisao gore, veæ imamo praksu prikovati joj kosu tako da je i ovaj put bila brza. Njezina majka s neke strane mene iz nove i za dvadeset minuta bila je gotova.

Preporuèujem bubu-pohraniti kopèe za kosu